مسابقات اخیر

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398
مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی
مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

۱۳۹۷/۱۲/۰۵ ۴۰۰۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌ها(مواد مخدر و ارتقاء مطالعه)
مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌ها(مواد مخدر و ارتقاء مطالعه)

۱۳۹۷/۰۲/۱۷ ۲۲۰۰۰۰۰ ریال         شروع

مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت
مسابقه معرفی جشنواره ملی حرکت

۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۹۰۰۰۰۰ ریال         شروع

مسابقات بیشتر

تماس با ما