مسابقات اخیر

مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت
مسابقه کتابخوانی من قاسم سلیمانی هستم، سرباز ولایت

۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ساعت ۰۶:۱۵         شروع

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان
مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان

۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰         شروع

مسابقه کتابخوانی یاران ناب
مسابقه کتابخوانی یاران ناب

۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ساعت ۰۰:۰۰         شروع

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398
مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ساعت ۰۰:۰۰         شروع

مسابقات بیشتر

تماس با ما