مسابقات اخیر

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان
مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان

۱۳۹۹/۰۵/۱۰         شروع

مسابقه کتابخوانی یاران ناب
مسابقه کتابخوانی یاران ناب

۱۳۹۸/۱۱/۲۱         شروع

مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398
مسابقه کتابخوانی هفته خوابگاه‌های دانشجویی سال 1398

۱۳۹۸/۰۲/۱۱         شروع

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی
مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی

۱۳۹۷/۱۲/۰۵         شروع

مسابقات بیشتر

تماس با ما