خیرالنسا کفاش


استان : خراسان‌رضوي
شهر : گناباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۵۰ از ۴۴۹ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۷۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۴۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۸۰ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۳۰ %)

مسابقه گل شناسی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی احضاریه (۲۰ %)

مسابقه جشن 40 سالگی انقلاب اسلامی (۷۱ %)

مسابقه از زندگی امام علی (ع) به مناسبت روز پدر (۹۲ %)

مسابقه مذهبی "محبت خداست" (۷۱ %)

مسابقه هیجانی برنده باش شماره یک (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات متفرقه (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام (۳۰ %)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج) (۱۶ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل (۰ %)

مسابقه کتابخوانی بیانیه گام دوم انقلاب (۹۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی یاران ناب (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت (۷۵ %)