زهره زینلی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۱/۱۲
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۴۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۷ سوال